Εδώ είναι το Ταξίδι…

Τι είναι το Ταξίδι τελικά?? Γιατί το πραγματοποιούμε? Γιατί το έχουμε ανάγκη? Γιατί το λατρεύουμε τόσο πολύ και μας παθιάζει ακόμα περισσότερο?